Siirry suoraan sisältöön

Kulttuuritoiminnan apurahojen haku

Kaikki kulttuuritoiminnan apurahat ovat haettavina kerran vuodessa marraskuun aikana, seuraavan kalenterivuoden hankkeisiin.

Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella, suomenkielisinä. Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti ja seikkaperäisesti; apurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella. Puutteellisia hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Kulttuuriharrastukset

Apurahat kulttuuriharrastustoimintaa varten myönnetään pohjois- ja eteläkarjalaisille alan järjestöille, yhdistyksille sekä työryhmille karjalaista kulttuuritoimintaa edistäviin ja yhteisöllisesti vaikuttaviin hankkeisiin. Suomessa tapahtuvaan siirtokarjalaisten kulttuuritoimintaan säätiö myöntää apurahoja ensisijaisesti karjalaista perinnettä ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin.

Myöntöpäätöksissä painotetaan hankkeiden vaikuttavuutta, joka on hakemuksessa perusteltava.

Kulttuuriapurahapäätökset tehdään hakemuslomakkeen tietojen perusteella, hakemuksessa tulee olla eriteltyinä hankkeen kulut ja arvoidut tuotot.

Taiteilijoiden työskentelyapurahat

Apurahoja myönnetään eri alojen ammatillisesti toimiville taiteilijoille yhden vuoden tai puolen vuoden työskentelyapurahoina, joiden suuruus määräytyy vuosittain ylimmän verottoman apurahan mukaan. Vuodelle 2022 12 kuukauden veroton apuraha on 23.476,45 euroa. Tähän lisätään MELA-eläkevakuutuksen osuus, jolloin myönnettävä 12 kuukauden työskentelyapuraha on 26.000 euroa, eli 2.166 euroa kuukaudessa. Apurahan saajalla ei apurahakautenaan saa olla muuta päätoimista tuloa tai eläketuloa.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella, josta tulee selvitä apurahakaudelle suunniteltu toiminta.

Taiteilijan työskentelyapurahahakemukseen liitetään ansioluettelo sekä selvitys tähän astisesta taiteellisesta toiminnasta (suppea portfolio). Liitteet toimitetaan sähköisen hakulomakkeen liitteenä PDF-muodossa. Laajoja kuvatiedostoja ei voida ottaa vastaan.

Myöntämispäätökset ja maksatus

Säätiön hallitus päättää myönnettävistä apurahoista vuosittain helmikuun loppuun mennessä ja apurahan saajille ilmoitetaan myönnöstä apurahaohjelman välityksellä.

Apuraha maksetaan, kun apurahan saaja on apurahaohjelmassa antanut maksatusta varten vaadittavat tiedot.

Apurahan käytöstä tehdään apurahaohjelmassa sähköpostitse säätiölle vapaamuotoinen raportti hankkeen tai apuahakauden päätyttyä. Mikäli apurahan on myönnetty useammalle vuodelle, raportti tehdään vuosittain, ennen seuraavan apurahakauden (maksatuskauden) alkamista.