Siirry suoraan sisältöön

Vuoden 2022 tiede- ja kulttuuriapurahat on myönnetty

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on myöntänyt vuoden 2022 tiede- ja
kulttuuriapurahat. Apurahoja säätiö jakoi yhteensä 59 kohteelle 487 400 euron
edestä.

Kuluvalle vuodelle myönnetyistä apurahakohteista merkittäviä kulttuuritoiminnan
kohteita ovat muun muassa Taito Pohjois-Karjala ry:lle myönnetty 30 000 euron
tuki Virvittäin verkkoon – käsityöperinne eläväksi ja elämään internetin avulla
-kolmivuotisen hankkeen kuluihin, sekä Sotien 1939 – 1945 Pohjois-Karjalan
perinneyhdistykselle myönnetty 5 000 euron tuki Viimeiseen iltahuutoon
-elokuvaprojektiin, jossa on 26 elokuvaa Pohjois-Karjalan viimeisistä
veteraaneista sekä heidän läheisistään.

Erilaisen kulttuuritoiminnan ohella myös tiedeapurahoja on myönnetty tälle
vuodelle muutamia, yhteensä 148 500 euron edestä, joka vastaa tämän vuoden
apurahoista noin 30 %. Merkittäviä kohteita ovat esimerkiksi Itä-Suomen
yliopiston Karjalan tutkimuslaitokselle myönnetty 30 000 euron tuki kolmelle
vuodelle ”Toimijoiden Karjalat: 30 vuotta rajat ylittävää vuorovaikutusta
Pohjois-Karjalassa” -tutkimushankkeelle, sekä väitöstutkija Sami Kalliolle
myönnetty 26 000 euron tuki 12 kuukaudelle Vienan Karjalan Pistojärven
kunnan karjalaisen asutuksen syntyä ja väestön kehitystä 1700-1944
käsittelevälle tutkimukselle.

Kaikki kuluvalle vuodelle myönnetyt tiede- ja kulttuuriapurahat löytyvät liitteenä
KKES:n verkkosivuilta, Apurahat-pääsivulta, kohdasta Myönnetyt apurahat.
https://www.kkes.fi/myonnetyt-apurahat/

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön virallinen tilinpäätös valmistuu
alkukeväästä 21. maaliskuuta, säätiön hallituksen kokouksessa.